Regulamin użytkowania
 1. Wprowadzenie Dziękujemy za korzystanie z naszej usługi. Niniejszy regulamin użytkowania określa zasady i warunki, na jakich możesz korzystać z naszych usług. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług. Kontynuując korzystanie z naszych usług, akceptujesz i zgadzasz się na niniejszy regulamin.
 2. Definicje

 • "Usługa" odnosi się do wszystkich usług świadczonych przez naszą firmę, w tym dostęp do platformy, narzędzi, zasobw i innych usług.

 • "Użytkownik" oznacza osobę fizyczną lub prawną, ktra korzysta z naszych usług. 1. Warunki korzystania z usługi • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

 • Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i danych logowania oraz za wszelkie działania podejmowane za pośrednictwem swojego konta.

 • Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań, ktre mogą wpływać negatywnie na działanie usługi lub naruszać jej bezpieczeństwo.

 • Użytkownik nie może dokonywać żadnych nielegalnych, szkodliwych, oszukańczych ani niewłaściwych działań w ramach korzystania z usługi.

 • Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania lub ograniczenia dostępu do usługi w przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszego regulaminu. 1. Własność intelektualna • Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z usługą, w tym prawa autorskie, znaki towarowe i patenty, należą do naszej firmy.

 • Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania ani wykorzystywania naszych materiałw i zasobw bez naszej wyraźnej zgody. 1. Odpowiedzialność • Usługa jest świadczona "tak jak jest", a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub utraty wynikające z korzystania z usługi.

 • Użytkownik korzysta z usługi na własne ryzyko, a my nie gwarantujemy, że usługa będzie nieprzerwana, bezawaryjna, bezpieczna ani zgodna z oczekiwaniami.
 1. Zmiany w regulaminie Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Aktualna wersja regulaminu będzie dostępna na naszej stronie internetowej. Informacje o zmianach będą przekazywane użytkownikom w odpowiedni sposb, na przykład poprzez powiadomienia na stronie lub drogą elektroniczną.
 2. Postanowienia końcowe

 • W przypadku sporw wynikających z niniejszego regulaminu, strony będą dążyć do rozwiązania ich drogą negocjacji i wspłpracy.

 • Jeżeli ktrykolwiek zapis niniejszego regulaminu zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny, pozostałe zapisy regulaminu pozostaną w mocy.

 • Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa polskiego.


Data wejścia w życie: [05.07.2023]